Работа в Несигурни Времена и Извънредно Положение – Подкаст в Работилницата #5


Реших да запиша малко размисли от работилницата по време на извънредното положение. Надявам се да е интересно на колегите ми занаятчии, защото говоря най-вече от гледната точка на нашата професия, но може би ще е любоптно и на останалите да разберат как стоят нещата от тази страна.

Поздрави на всички, пожелавам да успеем да намерим добри решения за справяне с тия странни времена.


Post a Comment