Художествени Творби

Изследване и трансформация на книгата като форма и концепция.