Сцени от Работния Процес Новата колекция наближава към неизбежния си финал и е време да споделя по някоя подробност за работата по нея. В средата на ноември започнах да шия 5 книги с особен формат. Най-голямата, която е повече от 40 см

Петнайсет Малки Тефтера, Украсени със Сляп и Златен Печат С голямо удоволствие давам глас, че новата сбирка "Шепоти" е готова и налична за продажба. Бяха дълги няколко месеца, прегърбен над масата, зает с шиене, сглабяне и украсяне, но да видя цялото нещо

Двете последни сбирки от миналата година на Здравите и Есенни тефтери донесоха голям напредък в уменията ми и половин година след тях усъвършенствах наученото, отдавайки времето си най-вече на поръчки. Дойде обаче време отново да се осмеля да направя нещо