Преосмислям българския фолклор чрез изкуство и занаят с помощта на семейството си.